info(at)euroalu.com.pl

(+48) 81 855 62 21

Szyby zespolone i specjalne

cieplochronne dzwiekochlonne dekoracyjne
laminowane przeciwsloneczne specjalne

 

 Szyby ciepłochłonne - EFFECT GLASS S.A.

Stosowanie szyb ciepłochronnych jest następstwem nieustającego postępu technicznego oraz dążeniem współczesnego budownictwa do zminimalizowania zapotrzebowania na ogrzewanie, a właściwa izolacyjność budynków odgrywa coraz większą rolę. Nowoczesne zarządzanie energią polega przede wszystkim na zmniejszaniu strat energii oraz kontrolowanym wykorzystywaniu darmowej energii słonecznej.

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect jednokomorowe produkowane są ze szkła niskoemisyjnego miękkopowłokowego, które wytwarzane jest w procesie "off line" tzn. metaliczna powłoka nakładana jest na taflę poza linią produkcyjną szkła float. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szyba jednokomorowa zbudowana z tego typu szkła pozwala na osiągnięcie znakomitych parametrów: wysokiej przepuszczalność światła dziennego, maksymalnie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej U, najwyższej przejrzystości, neutralności kolorów oraz optymalnej przepuszczalności energii (szyba Effector Therm Effect z wypełnioną gazem szlachetnym przestrzenią międzyszybową (argon) osiąga współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/(m2 K)].


Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect dwukomorowe

Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, kurczące się zasoby surowców energetycznych, ograniczenia związane z emisją szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla oraz coraz większe zagrożenie zmianami klimatycznymi wymuszają wprowadzenie efektywnych i oszczędnych technologii. Ponadto zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym w 2009 roku w życie wszedł obowiązek certyfikacji energetycznej budynków (paszporty energetyczne). Dyrektywy 2009/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje kraje członkowskie Unii Europejskiej do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty.

Stąd też nasza propozycja idąca w kierunku poprawy współczynnika przenikalności cieplnej całego budynku - szyby ciepłochronne Effector Therm Effect dwukomorowe, zbudowane są z 2 szyb z powłoką termoizolacyjną, i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem, co pozwala na uzyskanie doskonałej równowagi pomiędzy najniższymi współczynnikami U o wartości nawet 0,6 [W/(m2 K)] a przepuszczalnością energii (g= 50) i najwyższą przejrzystością (71% przepuszczalności światła) i to przy zachowaniu neutralnych kolorów(Ra=95,7).

Szyby tego typu znajdują zastosowanie w obiektach, w których szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najniższego współczynnika przenikalności cieplnej, zwłaszcza w domach pasywnych.

termoizolacja

ZALETY szyb ciepłochronnych Effector Therm Effect:
 • obniżenie efektu zimnej szyby,
 • lepszy komfort,
 • redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej (równoważąc temperaturę szyby z temperaturą panującą wewnątrz pomieszczenia, unika się ryzyka wystąpienia zjawiska roszenia szyby),
 • bardzo dobra przejrzystość i neutralna kolorystyka
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII + OCHRONA ŚRODOWISKA:
 • niższe koszty ogrzewania,
 • ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
UNIWERSALNOŚĆ:

Szyby ciepłochronne Effector Therm Effect działają zarówno w lecie, ograniczając nagrzewanie pomieszczenia, jak i zimą, ograniczając utratę ciepła z pomieszczenia. Dzięki zmniejszeniu promieniowania ultrafioletowego wnikającego do wnętrza, chronimy nasze zdrowie i spowalniamy proces płowienia mebli, dywanów i zasłon.

Dane Techniczne

Budowa
Zespolenia
Gaz Przepuszczalność
Energii Słonecznej
g [%]
Przepuszczalność 
Światła Tl [%]
Odbicie
Światła Rl [%]
Współczynnik
Przenikania Ciepła U
[W/m2K]
4/16/4LE  Powietrze 62 80 12 1,4
4/16/4LE  Argon 63 80 12 1,1
4/16/4GLE  Argon 50 71 22î 1,0
4/10/4LE  Krypton 63 80 12 1,0
4LE/10/4/10/4LE  Krypton 50 71 15 0,6
4LE/16/4/16/4LE  Argon 50 71 15 0,6
4GLE/16/4/16/4GLE Argon 37 57 32 0,5

Effector Therm Effect - szyby trzykomorowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów i technologii budowlanej wprowadziliśmy do naszej oferty szyby zespolone trzykomorowe - osiągając współczynnik U na poziomie 0,4 [W/(m2 K)]. Wiąże się to z dodatkową komorą w zespoleniu i aby osiągnąć taki parametr produkujemy szyby zespolone o całkowitej szerokości 58 mm, z koniecznością hartowania niektórych szkieł. Hartowanie wykonujemy w technologii wykorzystującej poduszkę powietrzną, a nie tradycyjne rolki ceramiczne, dzięki czemu eliminujemy zniekształcenia szkła po obróbce termicznej. Polepszenie parametrów zwiększa wagę szyby do 40 kg / m2 . Zmianie ulega również współczynnik przenikania światła Lt, który ulega pogorszeniu o około 8% w stosunku do szyb z zastosowaniem standardowych powłok niskoemisyjnych.

Szyby tego typu znajdują zastosowanie w oknach produkowanych dla domów pasywnych.

 

 Szyby dźwiękochłonne - EFFECT GLASS S.A.

Mieszkając w głośnym mieście warto zainwestować w ochronę przed hałasem. Szyby dźwiękochłonne Effector relax Effect w oknach są jednym ze sposobów radzenia sobie ze zgiełkiem ulic, odgłosami jadących pociągów, samochodów, samolotów, bawiących się dzieci itd.

Własności akustyczne okna, jego zdolność do tłumienia hałasu, mają istotny wpływ na kształtowanie się właściwych, komfortowych warunków dla osób przebywających w danych budynkach. Ważnym elementem na drodze poprawy izolacyjności akustycznej okna jest dobór odpowiedniego oszklenia. Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Wyznacza się go badawczo w akredytowanych laboratoriach akustycznych w zgodzie ze stosownymi normami określając tłumienie dla poszczególnych pasm widma od 100 do 3150 Hz.

Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw>50dB. Efekt ten można uzyskać kilkoma sposobami:

 • użycie przynajmniej jednej tafli szkła o dużym ciężarze powierzchniowym (np. szkło 6 mm lub grubsze) - zasadniczo im większa jest sumaryczna grubość szkła w szybie zespolonej, tym odpowiednio lepsza izolacja akustyczna,
 • zastosowaniem tafli o różnej sprężystości - wykorzystuje się tutaj właściwości tłumiące szkła klejonego (bezpiecznego),
 • zróżnicowanie grubości szkła, efekt poprawy tłumienia uzyskuje się, gdy obie tafle różnią się grubością o przynajmniej 50 % (np. szkło float 4 mm + szkło float 6 mm). Można w ten sposób uzyskać poprawę tłumienia o 2-5 dB. Jest to jedna z najtańszych metod poprawy własności akustycznych szyby zespolonej,
 • zastosowanie wypełnienia przestrzeni międzyszybowej gazem ciężkim.


Wypełnienie przestrzeni międzyszybowej argonem nie wpływa na własności akustyczne szyby. Sposób instalacji szyby nie zmienia izolacji dźwiękowej, np. w zestawie 44.4/16/4 szyba klejona (antywłamaniowa) może być zainstalowana zarówno jako zewnętrzna, jak i wewnętrzna.

Przykłady szyb dźwiękochłonnych Effector Relax Effect dwukomorowych oferowanych przez firmę Effect Glass:

Budowa Zespolenia
(szyby wypełnione argonem)
Wskaźnik Izolacyjności
Rw=dB
Grubość Zespolenia
mm
Współczynnik przenikania ciepła Ug
6/12/4/12/4 36 38 0,7
44.2/12/4/12/4 37 41 0,7
8/12/4/12/6 39 42 0,7
8/12/4/12/44.1 silance 45 44 0,7
44.1silance/12/4/12/44.1silance 47` 44 0,7
44.2/18/4/16/6 42 53 0,5
44.2/18/4/16/44.1 42 55 0,5
44.1silance /14/4/14/6 42 46 0,6

Effector Therm Effect - szyby trzykomorowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszych czasów i technologii budowlanej wprowadziliśmy do naszej oferty szyby zespolone trzykomorowe - osiągając współczynnik U na poziomie 0,4 [W/(m2 K)]. Wiąże się to z dodatkową komorą w zespoleniu i aby osiągnąć taki parametr produkujemy szyby zespolone o całkowitej szerokości 58 mm, z koniecznością hartowania niektórych szkieł. Hartowanie wykonujemy w technologii wykorzystującej poduszkę powietrzną, a nie tradycyjne rolki ceramiczne, dzięki czemu eliminujemy zniekształcenia szkła po obróbce termicznej. Polepszenie parametrów zwiększa wagę szyby do 40 kg / m2 . Zmianie ulega również współczynnik przenikania światła Lt, który ulega pogorszeniu o około 8% w stosunku do szyb z zastosowaniem standardowych powłok niskoemisyjnych.

Szyby tego typu znajdują zastosowanie w oknach produkowanych dla domów pasywnych.

 

 Szyby dekoracyjne - EFFECT GLASS S.A.

Szkło ornamentowe stosowane w szybach dekoracyjnych Effector beauty Effect jest szkłem o zmniejszonej przejrzystości wynikającej z rozproszenia promieni świetlnych na jego wzorzystej powierzchni. Ma szerokie zastosowanie, ze względu na swoje walory użytkowe i dekoracyjne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym jako na przykład przeszklenia ścianek działowych i drzwi w różnych miejscach użyteczności publicznej oraz w zestawach termoizolacyjnych. Szeroka gama wzorów i kolorów pozwala architektom i użytkownikom na swobodne kształtowanie przestrzeni zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym.

Szkło Ornamentowe produkowane jest metodą ciągłego walcowania, przy czym jeden z walców posiada wzór, który następnie wytłaczany jest na powierzchni szkła. Efekt częściowego zamaskowania czy zaciemnienia otrzymywany przy użyciu tego szkła może być osiągnięty poprzez przebarwienie masy szklanej na kolor brązowy lub poprzez dobór wzoru bardziej lub mniej dyskretnego. Światło docierające do szkła ornamentowego ulega częściowo odbiciu a częściowo rozproszeniu, a  determinuje to kształt i wielkość wzoru ornamentu. Współzależność tych dwóch zjawisk wpływa na obserwowany stopień migotania i zaciemnienia.

Szkło ornamentowe przepuszcza zwykle tylko niewiele mniej światła niż szkło bezbarwne.

Zalety:

 • Możliwość uzyskania różnorodnych efektów świetlnych oraz różnego stopnia zaciemnienia.
 • Pięć poziomów prywatności określanych od 1 (najmniej zasłaniające) do 5 (najbardziej zasłaniające).
 • Szeroki wybór oferowanych wzorów.
 • Unikalne walory dekoracyjne.

Szyby dekoracyjne:

kathedral master
KATHEDRAL MASTER POINT
   
delta biala chinchila biala
DELATA BIAŁA PIASK. CHINCHILA BIAŁA
   
chinchila braz crepi
CHINCHILA BRĄZ CREPI
   
Atlantic Alt deutch
ATLANTIC ALT DEUTCH BIAŁY
   
master ray master lens
MASTER RAY MASTER LENS
   
master ligne master carre
 MASTER LIGNE  MASTER CARRE
   
kora braz kora biala
KORA BRĄZ KORA BIAŁA
   
niagara biala kura biala
NIAGARA BIAŁA KURA BIAŁA
   
decormat flutes piask
DECORMAT FLUTES PIASK.
   

 

 Szyby laminowane - EFFECT GLASS S.A.

Szyby laminowane Effector Lamino Effect – to szyby, które w zależności od budowy zapewniają różne funkcje – chronią przed włamaniem, ograniczają ryzyko zranienia odłamkami szkła w przypadku ich rozbicia oraz ryzyko wypadnięcia, a ze względu na to, że standardowo szyba, która zapewnia funkcję ochronną jest grubsza od drugiej szyby w zestawie oraz zawiera folie PVB mające pewne właściwości tłumienne, szyby Effector Lamino Effect charakteryzują się lepszymi parametrami ochrony przed hałasem. Lamino Effect filtruje również większość promieni UV, co pozwala na maksymalną ochronę wszelkich elementów narażonych na oddziaływanie promieni słonecznych.

Do zespolenia szyb Effector Lamino Effect stosuje się szkło laminowane (norma PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5,6 „Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe”), które składa się z dwóch lub więcej tafli połączonych ze sobą za pomocą jednej lub wielu folii PVB (poli-winylo-butyralowej). Proces ten odbywa się w autoklawie w temperaturze około 115°C i pod ciśnieniem około 10 at. Wcześniej podczas przygotowania tafli do klejenia należy odpompować powietrze z przestrzeni międzyszybowej, w której znajduje się już folia PVB.

Cechy szkła laminowanego:

 • w przypadku pęknięcia szkła, folia lub folie PVB powstrzymują fragmenty szkła na miejscu,
 • różnicując ilość i grubość poszczególnych warstw, otrzymuje się szkło laminowane o odmiennych właściwościach fizycznych,
 • folie PVB mogą być bezbarwne, mleczne lub w niektórych przypadkach kolorowe, istnieje także możliwość zalaminowania między szybami nadruków lub elementów graficznych.

Funkcje szyb Effector Lamino Effect:

OBNIŻENIE RYZYKA WŁAMANIA I OCHRONA PRZED AKTAMI WANDALIZMU

W zależności od budowy szyby laminowanej wchodzącej w skład szyby Effector Lamino Effect zespolenie posiada odpowiednią klasę zabezpieczenia, które zdefiniowane zostały w normie PN-EN 356 poprzez określenie jaką próbę wytrzymałości musi przejść dana szyba, aby zyskać daną klasę. Próbę przeprowadza się przez jednokrotne lub wielokrotne uderzenie kuli stalowej (3 - krotne) o masie 4,11 kg spadającej swobodnie z określonej wysokości (od 1,5 m do 9 m) na testowane szkło (1100 x 900 mm) umieszczone poziomo. Połączone punkty uderzeń tworzą trójkąt równoboczny o 13 centymetrowych bokach. Wysokość upadku zmienia się w zależności od klasy szkła. Nawet po trzecim uderzeniu kula nie powinna przebić szkła.

Klasa Testy Wyniki
P1A 3 uderzenia kuli w trójkącie - wysokość 1,5 m nie przebite
P2A 3 uderzenia kuli w trójkącie - wysokość 3 m nie przebite
P3A 3 uderzenia kuli w trójkącie - wysokość 6 m nie przebite
P4A 3 uderzenia kuli w trójkącie - wysokość 9 m nie przebite
P5A 3 x 3 uderzenia kuli w trójkącie - wysokość 9 m nie przebite


Klasa P5 – to taki sam test jak w przypadku klas P1 do P4, przy czym powtarzany 3 razy z wysokości 9 m. Nawet po dziewiątym uderzeniu kula nie powinna przebić szkła.

Klasa P6 do P8 - próbka szkła umieszczona pionowo wytrzymuje uderzenia mechanizmu o odpowiednim ciężarze wyposażonego w siekierę i młot, aby tworzyć otwór 40 x 40 cm, zwyczajowo przyjmowany za pozwalający na przejście człowieka. Ilość uderzeń koniecznych do wykonania tego otworu określa klasę szkła bezpiecznego.

Klasa Testy Wyniki
P6A młot i siekiera, od 30 do 50 uderzeń Otwór 40 x 40 cm nie wykonany
P7A młot i siekiera, od 51 do 70 uderzeń Otwór 40 x 40 cm nie wykonany
P8A młot i siekiera, powyżej 71 uderzeń Otwór 40 x 40 cm nie wykonany

Dzięki zastosowaniu szyb Effector Lamino Effect można zapewnić bezpieczeństwo mieszkania, dóbr i osób w nim się znajdujących, zamontowanie takiego przeszklenia naprawdę jest w stanie opóźnić działania i tym samym zniechęcić agresorów. W przypadku usiłowania kradzieży lub włamania, przeszklenia te pozostawiają wystarczająco dużo czasu na interwencję lub włączenie alarmu. Pozwalają także na uniknięcie obowiązku zasuwania żaluzji na czas krótkiej nieobecności. Ograniczają ryzyko skaleczeń w razie przypadkowego uderzenia.


OCHRONA PRZED RYZYKIEM SKALECZEŃ

W przypadku przypadkowego pęknięcia szkło laminowane w szybie Effector Lamino Effect gwarantuje utrzymanie szklanej ścianki na miejscu i spójności jego elementów, w celu uniknięcia ryzyka skaleczenia, zwłaszcza w razie upadku. Zastosowanie tego zabezpieczenia, często obowiązkowego (jednostki użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, pojazdy mechaniczne) znajduje swoje uzasadnienie również w budynkach mieszkalnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.


OCHRONA PRZED SPADAJĄCYMI PRZEDMIOTAMI NA DACHY I PRZESZKLONE ŚCIANY

Dzisiejsza architektura coraz większą wagę przywiązuje do przeszkleń dachowych, które pozwalają na optyczne powiększenie pomieszczeń, lepsze wykorzystanie światła słonecznego, podniesienie komfortu i estetyki wnętrz. Jako przykład posłużyć może weranda, która staje się miejscem gdzie można bezpiecznie korzystać z promieni słonecznych, nie wystawiając się na działanie wiatru i zimna. Przeszklenia dachowe muszą więc odpowiadać wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa, izolacji termicznej, ochrony przeciwsłonecznej. Jeśli jakiś przedmiot pada na przeszklony dach, szkło zatrzymuje go i nie dopuszcza do upadku elementów szklanych na ludzi.


OCHRONA OSÓB PRZED WYPADNIĘCIEM

Z racji swych wymiarów, sposobu montażu, elementów wspornikowych, ściśle odpowiadających wymaganiom i obowiązującym przepisom, szkło gwarantuje stabilność strukturalną w razie rozbicia i zatrzymanie siły naporu na element szklany. Szkło może być zastosowane do realizacji elementów podokiennych i barierek ochronnych a także przeszkleń ściennych.

 

 

 Szyby przeciwsłoneczne - EFFECT GLASS S.A.

Od wielu lat projektanci budynków poszukują nowych materiałów do wykonywania elewacji, a w dzisiejszej architekturze szkło znalazło zastosowanie na szeroką skalę. Domy, biura, budynki użyteczności publicznej przepełnione są światłem, ale wysoki stopień przezroczystości szkła może prowadzić do przegrzewania pomieszczeń i wysokiej przepuszczalności promieni UV.

Ze względu na wygląd, sposób wytwarzania oraz wpływ na redukcję promieniowania słonecznego szkła przeciwsłoneczne dzielone są na trzy grupy: absorpcyjne, refleksyjne i selektywne.

magnetronowa

solar factor2

Ze względu na wygląd, sposób wytwarzania oraz wpływ na redukcję promieniowania słonecznego szkła przeciwsłoneczne dzielone są na trzy grupy: absorpcyjne, refleksyjne i selektywne.


Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkłem absorpcyjnym:

Jest to podstawowe rozwiązaniem stosowane w szybach przeciwsłonecznych. Szkło absorpcyjne jest zabarwione w masie w czasie procesu wytopu w hucie. Zabarwienie na kolor niebieski, brązowy, grafitowy czy zielony powoduje silne pochłanianie odpowiedniej części widma. Przez zjawisko absorpcji szkła takie silnie się nagrzewają pochłaniając ok. 50% energii promieniowania słonecznego, a następnie rozpraszają energię, kierując ją ponownie na zewnątrz. Z tego też powodu stosowane są jako szyba zewnętrzna w zestawie szyby zespolonej. Charakteryzują się niskim stopniem odbicia światła, nieco mniejszym niż bezbarwne szkło float. Zależnie od potrzeb dotyczących osiągnięcia pożądanego bilansu energetycznego dla całego oszklenia dobiera się odpowiednio zarówno barwę, jak i grubość szkła, gdyż efekt działania szyb absorpcyjnych wzrasta wraz ze wzrostem grubości szkła.


Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkłem refleksyjnym:

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest zastosowanie w szybach przeciwsłonecznych szkieł z naniesioną powłoką odbijającą (Reflex). Powłoka refleksyjna nanoszona jest na szkło w procesie jego produkcji. Jej zadaniem jest odbijanie zarówno światła widzialnego, jak i ciepła słonecznego. Zastosowanie szkła refleksyjnego o różnej barwie , oprócz właściwego kształtowania bilansu energetycznego, jest często wykorzystywane do podnoszenia walorów estetycznych budynku lub otoczenia budynku (efekt lustrzanego odbicia architektury otoczenia w elewacji).

Oba rodzaje szkieł przeciwsłonecznych można niemal dowolnie łączyć z innymi rodzajami szkieł. Połączenie ze szkłami niskoemisyjnymi czy szkłami o własnościach antywłamaniowych w jednej szybie zespolonej pozwala sprostać w bardzo szerokim zakresie oczekiwaniom użytkowników i tworzyć wielofunkcyjne zestawy, skutecznie chroniące przed niepożądaną wymianą energii o każdej porze roku.


Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkłem selektywnym:

Szyby przeciwsłoneczne Effector Sun Effect ze szkła selektywnego ostatnio stały się najbardziej popularnym produktem, ze względu na dwa razy lepszy stopień izolacji termicznej. Kiedyś szkło z selektywną powłoką można było odróżnić od szkła przezroczystego dzięki błękitnemu odcieniowi. Obecnie szkło selektywne jest bezbarwne, dlatego można je zidentyfikować na podstawie specjalnego czujnika reagującego na tlenki metali na tafli szkła. Może być ono również barwione w masie szklanej na kolor niebieski, brązowy, szary oraz zielony. Wielokrotne powlekanie tlenkami metalu pozwala uzyskać właściwy efekt odbicia, kontrolować nasłonecznienie pomieszczeń oraz ograniczyć przenikanie do nich energii słonecznej, jak również zapewnienia wysoką ciepłochronność. Komora szyb zespolonych ze szkła selektywnego jest wypełniona argonem, który poprawia właściwości izolacji termicznej o około 20%.

ZALETY szyb przeciwsłonecznych Effector Sun Effect:

 • wysoka swoboda wykorzystania zarówno pod względem architektonicznym, jak i technicznym,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji, szczególnie w budynkach przemysłowych, dzięki obniżeniu nakładów związanych z chłodzeniem,
 • większy komfort w pomieszczeniu, a tym samym bardziej przyjazne temperatury, nawet podczas pełni lata,
 • szyby przeciwsłoneczne zatrzymują 50 – 76 % energii słonecznej, dzięki czemu można uzyskać doskonałe własności ochrony przed słońcem.
Szyby zespolone - w zestawie
ze szkłem niskoemisyjnym
Budowa
[mm]
Współczynnik
przenikania ciepła
Ug [W/m2K]
Światło
słoneczne
[%]
Energia słoneczna [%]
Argon TL RL TE AE RE g
Antelio zielone#1 6-16-6 1,1 47 30 24 48 25 29
Antelio zielone#2 6-16-6 1,1 47 21 24 59 14 30
Antisol zielony 6-16-6 1,1 63 10 31 60 9 38
Stopsol Classic zielony#1 6-16-6 1,1 27 35 14 57 29 18
Stopsol Classic zielony#2 6-16-6 1,1 27 20 14 73 13 20
Antisol brązowy 6-16-6 1,1 44 7 29 57 14 38
Stopsol Classic brązowy#1 6-16-6 1,1 19 34 15 52 33 20
Stopsol Classic brązowy#2 6-16-6 1,1 19 12 15 69 16 22
Antisol niebieski (Priva blue) 6-16-6 1,1 30 6 15 80 5 21
Stopsol Supersilver Dark Blue#1 6-16-6 1,1 35 35 20 52 28 25
Stopsol Supersilver Dark Blue#2 6-16-6 1,1 36 18 20 66 14 26
Antelio srebrne#1 6-16-6 1,1 59 33 40 13 39 48
Antelio srebrne#2 6-16-6 1,1 59 32 40 16 36 48
Antisol szary - grafit 6-16-6 1,1 38 6 27 61 12 35
Stopsol Classic szary - grafit#1 6-16-6 1,1 16 34 13 55 32 19
Stopsol Classic szary - grafit#2 6-16-6 1,1 16 10 14 72 14 20
Antelio clear#1 6-16-6 1,1 40 33 30 26 38 36
Antelio clear#2 6-16-6 1,1 41 27 30 31 32 37
Stopsol Supersilver clear#1 6-16-6 1,1 55 37 37 21 42 45
Stopsol Supersilver clear#2 6-16-6 1,1 55 37 38 22 40 45

* Zaleca się zespalanie szkieł przeciwsłonecznych z powłoką refleksyjną skierowaną do wewnątrz zespolenia (pozycja # 2). Zespalanie tych szkieł z powłoką refleksyjną na zewnątrz zespolenia (pozycja # 1) może powodować jej degradację pod wpływem działania niekorzystnych warunków atmosferycznych i zanieczyszczeń z powietrza.

Definicja skrótów:

TL - Przepuszczalność światła, RL - Odbicie światła

TE - Przepuszczalność energii cieplnej, RE - Odbicie energii cieplnej

AE - Absorpcja energii cieplnej, g - Przepuszczalność całkowita energii cieplnej

 

 Szyby specjalne - EFFECT GLASS S.A.

W skład oferty szkła specjalnego wchodzi:

 • szkło hartowane
 • szkło niehartowane i hartowane z powłoką antyrefleksyjną AR (Pobierz ulotkę)
 • szkło kuloodporne
 • szkło ognioodporne (klasa E, EI)
 • szkło emaliowane
 • szkło z otworami i wycięciami
 • szkło dekoracyjne z sitodrukiem
 • szkło gięte

Dodatki do szyb zespolonych:

Dystansowe ramki międzyszybowe to element niezbędny przy produkcji szyb zespolonych tworzący odstęp między szybami. Effect Glass oferuje następujące rodzaje ramek:

 • aluminiową o grubości 6 – 24 mm,
 • ze stali ocynkowanej o grubości 10 - 18 mm,
 • ze stali nierdzewnej o grubości 10 – 16 mm,
 • z tworzywa sztucznego tzw. ciepła ramka o grubości 8 – 32 mm oraz ½,

* Standardowe grubości ramek to: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm i 18 mm.
* Niestandardowe grubości ramek to: 6 mm, 8 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm.

Zastosowanie szkła niskoemisyjnego oraz wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym powoduje znaczny wzrost izolacyjności cieplnej szyby zespolonej, jednak jej krawędzie są od siebie oddzielone i połączone materiałami o znacznie wyższej przewodności cieplnej. Powstaje w ten sposób mostek cieplny umożliwiający przepływ energii od ciepłej szyby wewnętrznej do zimnej zewnętrznej, czego następstwem może być kondensacja pary wodnej na powierzchni szyby, zwłaszcza w pomieszczeniach o zbyt dużej wilgotności. Aby rozwiązać ten problem rozpoczęto poszukiwania nowych technologii, a także materiałów umożliwiających opracowanie ramki o zmniejszonej przewodności cieplnej. W ten sposób otrzymano nowe rozwiązanie nazywane „ciepłą ramką”.

Zalety „ciepłej ramki":

 • dobra izolacja,
 • energooszczędność,
 • maksymalne współczynniki przenikania ciepła (budownictwo pasywne)
 • zwiększenie żywotności okna.
ciepla ramka

Firma Effect Glass obecnie stosuje dwa rodzaje ciepłej ramki:

 • Ramka dystansowa Swisspacer Advance – to nowe wcielenie dotychczas oferowanej ciepłej ramki. To doskonały kompromis pomiędzy wysoką jakością a atrakcyjną ceną.
 • Ramka dystansowa Swisspacer Ultimate – to ciepła ramka najnowszej generacji, charakteryzująca się najmniejszym przewodnictwem cieplnym. Ta wyjątkowa ramka jest wykonana z materiału o specjalnych właściwościach, wzbogacona cienką warstwą specjalnej folii high-tech, która pozwala w 100% wyeliminować przedostawanie się gazów uszczelniających i pary wodnej. Supernowoczesna bariera gazoszczelna ramki Ultimate jest równie skuteczna w eliminacji przedostawania się gazów i pary wodnej, jak warstwa folii wykonana z takich metali jak aluminium czy stal. Idealna do szyb dwu- i trzykomorowych dzięki silnej, sztywnej budowie, a jej półmatowe wykończenie nie odbija się w szybach, ani nie narusza czystych linii szklenia.
System dystansowy PODWÓJNA SZYBA ZESPOLONA POTRÓJNA SZYBA ZESPOLONA
Aluminiowa Stal szlachetna ADVANCE ULTIMATE Aluminiowa Stal szlachetna ADVANCE ULTIMATE
OKNO DREWNIANE:        
wartosc rama: Uf = 1,4 W/m2K 1,3 W/m2K
wartosc szkło: Ug = 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K
Współcz. Psi [W/mK] 0,082 0,053 0,039 0,031 0,089 0,054 0,037 0,029
Okno, Uw 1-skrzydł. [W/m2K] 1,40 1,32 1,29 1,27 1,10 1,02 0,97 0,95
Okno, Uw 2-skrzydł. [W/m2K] 1,52 1,41 1,36 1,33 1,26 1,13 1,07 1,04
Minimalna temperatura powierzchni * [°C] 4,1 7,3 8,9 9,7 6,0 9,6 11,2 12,1
OKNO PCV:        
wartosc rama: Uf = 1,2 W/m2K 1,2 W/m2K
wartosc szkło: Ug = 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K
Współcz. Psi [W/mK] 0,076 0,051 0,039 0,032 0,078 0,050 0,037 0,030
Okno, Uw 1-skrzydł. [W/m2K] 1,32 1,26 1,23 1,21 1,05 0,98 0,95 0,93
Okno, Uw 2-skrzydł. [W/m2K] 1,42 1,33 1,28 1,26 1,19 1,08 1,04 1,01
Minimalna temperatura powierzchni * [°C] 5,3 8,3 9,7 10,4 6,7 9,9 11,3 12,0
OKNO DREW.-ALUMIN. :        
wartosc rama: Uf = 1,4 W/m2K 1,4 W/m2K
wartosc szkło: Ug = 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K
Współcz. Psi [W/mK] 0,094 0,059 0,042 0,032 0,100 0,060 0,040 0,030
Okno, Uw 1-skrzydł. [W/m2K] 1,43 1,34 1,30 1,28 1,17 1,08 1,03 1,00
Okno, Uw 2-skrzydł. [W/m2K] 1,57 1,44 1,38 1,34 1,35 1,21 1,13 1,10
Minimalna temperatura powierzchni * [°C] 2,2 6,1 7,9 8,8 4,4 8,6 10,5 11,3
OKNO ALUMINIOWE:        
wartosc rama: Uf = 1,6 W/m2K 1,6 W/m2K
wartosc szkło: Ug = 1,1 W/m2K 0,7 W/m2K
Współcz. Psi [W/mK] 0,110 0,068 0,047 0,036 0,120 0,064 0,042 0,031
Okno, Uw 1-skrzydł. [W/m2K] 1,54 1,44 1,39 1,36 1,30 1,17 1,12 1,09
Okno, Uw 2-skrzydł. [W/m2K] 1,72 1,56 1,49 1,45 1,53 1,32 1,25 1,21
Minimalna temperatura powierzchni * [°C] 4,7 8,4 10,0 10,8 6,8 10,6 12,2 12,9

Ekwiwalentne przewodnictwo cieplne zostało ustalone na podstawie wytycznej WA-17/1 Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim.

Pośrednie wartości Psi ustalone zostały na podstawie wytycznych zawartych w ramowych warunkach wytycznych WA-08/2 Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim.

Wskaźnik Psi: liniowy przepływ ciepła przy szybie [W/mK] wg EN ISO 10077-2:2012-06

*odpowiada warunkom ramowym DIN 4108-3

Temperatura zewnętrzna Ta:-10°C

Temperatura wewnętrzna Ti:+20°C

Geometria Drewno PCV Drew.-alumin. Aluminium
Całkowita powierzchnia:
(1,23 x 1,48 m) Aw w m2
1,82 1,82 1,82 1,82
Szerokosc ramki [m]: 110 117 120 130
Powierzchnia ramy [m2]:
(1-skrzydł./ 2-skrzydł.)
0,548/0,686 0,579/0,725 0,593/0,742 0,637/0,796
długosc krawedzi szkła [m]:
(1-skrzydł./ 2-skrzydł. )
4,540/6,840 4,484/6,742 4,460/6,700 4,380/6,560

W odróżnieniu od powszechnie stosowanych metalowych ramek dystansowych, ciepła ramka może być wykonana z wysokiej jakości materiałów organicznych zoptymalizowanych termicznie, wzmocnionych włóknem szklanym, oklejonym po zewnętrznej stronie ekstremalnie cienką folią ze stali nierdzewnej lub aluminium. Folia zapewnia bardzo dobre przywieranie uszczelniaczy mocujących szybę zespoloną, a tym samym zapewnia hermetyczność wobec gazów wypełniających przestrzeń międzyszybową, jak i pary wodnej. Gwarantuje to podstawową funkcję współczesnego okna - termoizolacyjność.

Szprosy międzyszybowe:

Szprosy międzyszybowe są popularną metodą zdobienia okien przez podział powierzchni szyby na mniejsze pola. W ofercie firmy Effect Glass znajdują się profile o różnych szerokościach, w szerokiej gamie kolorów z palety RAL, okleinowane folią drewnopodobną oraz szprosy "wiedeńskie" - imitujące ramkę dystansową.

Ołów 8 mm Stare złoto 8 mm Złoto 8 mm
Złoto 18 mm Biały 8 mm Biały 18 mm E
Biały 26 mm E RAL 8014 RAL 8017
RAL 8022 Jasny dąb Złoty dąb
Złoty dąb / biały Średni dąb Dąb bagienny
Mahoń REN. 2178001 18 mm REN. 2178007 18 mm
REN. 3162002 18 mm REN. 2052089 18 mm Biały / REN. 2052090 18 mm
Biały / REN. 2178001 26 mm Biały / REN. 2178007 26 mm DUPLEX 24
2 1

Ramki dystansowe (Pobierz ulotkę)